Obrázek 18: Kašnový čelní bezpečnostní přeliv [24]

Obrázek 18: Kašnový čelní bezpečnostní přeliv [24]