Obrázek 20: Skluz a divergentní vývar bezpečnostního objektu VD Boskovice [24]

Obrázek 20: Skluz a divergentní vývar bezpečnostního objektu VD Boskovice [24]