Obrázek 22: Půdorys bezpečnostního přelivu a části skluzu VD Boskovice [12]

Obrázek 22: Půdorys bezpečnostního přelivu a části skluzu VD Boskovice [12]