Obrázek 23: Podélný řez BP a spadiště v rovině symetrie [12]

Obrázek 23: Podélný řez BP a spadiště v rovině symetrie [12]