Obrázek 45: Průběh hladiny ve Flow-3D bez zobrazeného 3D modelu

Obrázek 45: Průběh hladiny ve Flow-3D bez zobrazeného 3D modelu